Департамент "Iнтеграл" - працює над автоматизацiєю технологiчних процесiв виробництва. Основнi напрямки роботи: техпiчнi консультацiї, впровадження iнструментальних плат, модулiв, перетворювачiв, контролерiв i iнших пристроїв для комп'ютерних систем на основi PC - платформ в областi вимiрювань, контролю, дiагностики, технологiчних процесiв в науцi i промисловостi.

Нашi розробки:
1. МАК - Мультимедійний Автоматизований Комплекс
2. Пакет програм "Iмпульс 2.0".

Опис програмного пакету
“Iмпульс – 2.0”

Програмний пакет (ПП) “Iмпульс – 2.0” призначений для проведення вимiрювань з допомогою аналого-цифрового перетворювача (АЦП) по декiлькох каналах з вiзуалiзацiєю отриманих даних.

Технiчнi характеристики:
- працює на любiй IBM пiд управлiнням ОС “Windows–98 ”c контролером АЦП (ADC-1280);
- вимiрювання по 8 аналоговим каналам (визначається АЦП);
- частотний дiапазон до 50 Кгц (визначається АЦП).

Основнi операцiї:
1. Вибiр каналiв, по яких проводяться замiри.
2. Встановлення параметрiв кожного каналу ( назва, “нульове” змiщення, тарування).
3. Задання часу вимiрювання.
4. Робота з графiками:

- Автоматичне масштабування;
- Збiльшення i зменшення частини графiку;
- Вирiзання i обрiзання частини графiку;
- Копiювання в буфер.
5. Зберiгання даних у файл для подальшої роботи над ними.
6. Експорт даних у текстовий файл для подальшої роботи над ними в iнших програмах.

©1999-2009 Пiдприємство “Вiзор”.
Тел. (0332) 28-88-88 (багатоканальний)
E-mail :
info@vizor.lutsk.ua

Copyright © Пiдприємство "Вiзор" 1999